Hälsoundersökning

I hälsoundersökning ingår:

Konsultation med läkare 30 minuter; genomgång av livstil.

Auskultation av hjärta

Auskultation av lungor

Blodtrycksmätning

Längd

Vikt

Labbprover:

Hb

Kreatinin

Blodfetter

Blodglukos

Kobalamin

Ferritin

Alat

Återkoppling efter att provsvar inkommer.

© 2017 Kungsholmens hälsovård

  • Black Facebook Icon