FILOSOFI

"Vår mest grundläggande gemensamma nämnare är den att vi båda har en stark drivkraft att göra allt för en nöjd kund/patient genom vara lyhörda och genom att utföra ett högkvalitativt arbete. Detta är något vi utvecklat genom våra arbeten inom vården."

Dashne, som till vardags arbetat i många år som laboratorieassistent och har lång erfarenhet a v nålar och venprover, började forska i alternativa och naturliga behandlingar för att bli av med några ärr som hon inte lyckades ta bort trots många testade kurer, krämer och även andra naturliga behandlingar. Hennes erfarenhet kombinerat med intresset för just naturliga behandlingar och kurer gjorde henne intresserad av en behandlingsmetod som var relativt ny i Sverige - nämligen PRP, en metod som utnyttjar kroppens egen och naturliga egenskap att läka.

Hon tog då kontakt med en överläkare i Malmö samt en i London, båda experter på PRP tekniken, för att lära sig mer om PRP. Sakta med säkert började Dashne bilda sig kunskap om metoden och slutligen var det dags att börja praktisera tekniken vilket hon gjorde på sig själv ett tiotal gånger innan hon blev riktigt nöjd med resultatet. Efter att ha förfinat och utvecklat sin teknik började hon utföra behandlingar på familj och vänner. Hon har behandlat bristningar, acne-ärr, rynkor, psoriasis och pigmentförändringar med goda resultat. Nu var det äntligen dags för Dashne att ta ett viktigt steg för att få arbeta med det hon älskar: naturliga behandlingar som gör skillnad!

PRP behandlingar i kombination med förebyggande hälsovård föreföll vara en bra grund att starta ett företag på. Därför valde Dashne och Björn Sundstén att ingå ett samarbete. Björns intresse för förebyggande hälsovård utvecklades under den tid han arbetade som ST-läkare inom anestesi. Detta arbete innebär bland annat att man gör så kallade pre-operativa bedömningar. Man kontrollerar då hälsoläget på patienten inför planerade kirurgiska ingrepp så att patienten på ett säkert vis kan sövas eller undergå andra åtgärder.

Det som i detta arbete blev extremt påtagligt var hur livsstil påverkar riskerna att bli sjuk eller få andra medicinska- och ortopediska besvär som kräver åtgärd. Det kan exempelvis vara övervikt som leder till obesitaskirurgi, stress och sömnsvårigheter som leder till blodtrycksstegring och ångest. Intresset att arbeta förebyggande snarare än att akut släcka bränder utvecklades allt mer under de år Björn arbetat inom primärvården där man följer patienter under en längre tid.

Tillsammans valde Dashne och Björn att starta Kungsholmens Hälsovård som är nu öppet och är en av Sveriges första hälsovårdskliniker inriktade på PRP-behandlingar.​

 

"De positiva effekterna av förebyggande hälsovård och möjligheterna att använda en helt naturlig metod – PRP – för att öka välmåendet gjorde att vi startade verksamheten. En verksamhet där vi jobbar med motiverade individer som är beredda att ta ansvar för sin hälsa och hjälpa dessa genom vårt arbete och finnas till hands för att kunna följa upp över tid."

Dashne Razzazi

Björn Sundstén

 

© 2017 Kungsholmens hälsovård

  • Black Facebook Icon